Samtaleopptak

Samtaleopptak er en integrert funksjon av SwyxWare.

Flere og flere selskaper tar ibruk opptak og lagring av samtaler som et ledd i sin kommunikasjon med omverdenen. Vi erfarer at enkelte selskaper idag møter sine innringere med talemelding som informerer om at samtalen blir tatt opp.  Det kan være flere grunner til at selskaper vil ta lydopptak av samtaler; konsesjonskrav om samtaleopptak, avtaledokumentasjon, opplæring er eksempler på dette.

Selskapet definerer selv om og hvordan lydopptak skal benyttes. De fleste rutinemessige  behov for lydopptak av samtaler vil kreve sentral opptak og lagring på sever.

Alle inn- og utsamtaler tas opp og lagres som en lydfil (.wav) på serveren.

Det er også mulig for den enkelte telefonbruker å foreta lydopptak av sine telefonsamtaler.  Disse lydopptakene lagres lokalt.

 
Samtaleopptak - mobil-/fasttelefon

Med Swyx Mobile Extention kan mobile samtaler rutes gjennom telefoniserveren.  Inn- og utsamtaler med mobiltelefon tas opp på lydfil og lagres på samme måte som fra fasttelefon. 

Både faste og mobile samtaler danner grunnlag for å tilfredstille selskapets policy vedrørende samtaleopptak.

Selskaper som har lydopptak av samtaler som et konsesjonskrav (og andre som har det som policy krav) vil få større fleksibilitet, effektivitet og mobilitet.

 

Samtaleopptak:

  • Uavhengig av enhet 
  • - Du kan foreta lydopptak av telefonsamtaler uavhengig om du benytter bordtelefon, PC-telefon eller mobiltelefon til samtalen 
  • Konsesjonskrav      
  • - Er selskapet pålagt via konsesjon å lagre opptak av samtaler dekker Swyx samtaler fra både mobil- og fasttelefon 
  •  Mobilitet      
  •   - Opptak av samtaler foretas også når du er på fareten og ringer med mobiltelefon
  •  Mobiltelefonen    
  • - Mobiltelefonene benytter det mobile telefonnettet (GSM). SwyxIt Mobile App. styrer samtalene via telefoniserveren 
Go to top