Tenk ett telefonsystem!

Dra nytte av fordelene fra både mobil- og fasttelefoner.

 Det er ikke enten eller, men både og. Å samle mobil- og fasttelefoner under samme paraply gir ansatte et effektivt verktøy i kommunikasjon med sine omgivelser. 

Idag preges selskaper av stor mobilitet og ansatte er avhengig av mobil-/smarttelefoner for kontakt med prospekter, kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.  Å la mobile ansatte få tilgang til fasttelefoniens funksjonalitet vil øke deres produktivitet og gi fordeler i kommunikasjon med kunder og andre.

SwyxMobile benytter Fixed Mobile Convergence (FMC) som gjør at mobiltelefonen fungerer som en intern linje i selskapets IP-PBX. Dette lar mobile brukere å dra nytte av de viktige funksjonene i selskapets kontortelefonsystem. 

Alle mobiler som benyttes i selskapet vil derved være innlemmet i selskapets telefonpolicy. Rutiner og regler for innkomne anrop vil inkludere mobilbrukerne og selskapet vil kunne kontrollere at samtaler ikke havner på en brukers mobilsvar men tas hånd om av anropshåndteringen (Call Routing).

Selskapet vil få en bedre oversikt og kontroll med ansattes telefonbruk. Mobilbrukerne ringer ut gjennom selskapets telefonisystem som gir svært gunstige og forutsigbare telefonkostnader. One Number funksjonaliteten vil øke ansattes tilgjengelighet samtidig som selskapet får kunnskap om innkomne samtaler.

Telefonstatistikker baseres på data fra inn-/ut samtaler fra både fast- og mobiltelefoner. Analyse av selskapets telefonbruk baseres på den totale telefontrafikk (mobil- og fasttelefon).

 
Samtaleopptak - mobil-/fasttelefon

Samtaleopptak benyttes i større og større grad til forskjellige formål. Konsesjonskrav, avtaledokumentasjon, opplæring er eksempler på nødvendigheten av å kunne ta opp samtaler på lydfil (.wav).

Opptak av samtaler er uavhengig om samtalen foretas med mobiltelefon eller fasttelefon.   Opptakene håndteres sentralt. Opptakene kan enkelt benyttes i selskapets applikasjoner.

Rik fraværsmarkering

Mobile brukere vil ha tilgang til og kunne benytte telefonisystemets fraværsmarkering.

For selskapet er den enkelte telefonbrukers status viktig for håndtering av innkomne anrop. Både for sentralbor, anropsruting og kollegaer er det effektivt umiddelbart å få statusinformasjon om brukere for derved å ta riktige beslutninger.

Statusinformasjon kan suppleres med tekst. F,eks, skal du i møte bruker du mobilen, markerer status: borte og legger til tekst: "I møte med NN. Tilbake kl 1400"

Økonomi 

Det er allment kjent at ringetakster er vesentlig gunstigere med fasttelefoni enn med mobiltelefoni. Spesielt er det prisgunstig å ringe til utlandet til bredbåndstelefonitakster. 

Mobilbrukere ringer over selskapets telefonisystem og samtalen blir foretatt til bredbåndstelefonitakst. Med abonnement hvor det er kostnadsfritt å ring mellom selskapets telefoner (mobil- og fasttelefon) er dette en meget prisgunstig telefoniløsning.

Selskapet vil også i stor grad kunne styre selskapets andel av de ansattes mobilbruk.

Fordeler med SwyxMobile:

  •  Mer effektive arbeidsrutiner
  • - ansatte kan bruke kortnummer for interne samtaler og trenger bare et ekstern nummer og en talepostkasse for både mobil-og fasttelefoner
  • Kostnadsbesparelser        
  • - lett å distribuere, ingen dyr nettverk integrering nødvendig; Utgående samtaler foretas til takster standard ISDN/SIP samtaler
  • Forbedret kundeservice       
  •   - gjør det enkelt for dine kunder, potensielle kunder og partnere å kontakte deg - du har bare ett telefonnummer som de trenger for å huske / ringe
  • Enklere administrasjon         
  • - alle eksisterende SwyxWare brukerrettigheter/ restriksjoner kan lett tilordnes mobilebrukere
 
 

SwyxIt Apps. for smart-telefoner innlemmer disse i bedriftens telefonisystem.

Mobilen blir  fasttelefonens forlengede arm når du er på farten.

Go to top