Anropsruting (Call Routing Manager)

Intelligent styring og håndtering av innkomne anrop

Anropsruting (Call Routing) er en integrert del av telefonisystemet Swyx. Den gir mulighet til å definere regler og styre innkomne anrop etter disse.

 

Avhengig av selskapets telefonpolicy kan regelsettet for anropsruting variere i kompleksitet. Innkomne anrop er et viktig  kommunikasjonsledd til kunder og andre og er derfor svært viktig å ha med seg i et telefonisystem. Det er viktig  at anrop ikke mistes, men når frem til riktig mottaker.

SwyxWare Call Routing er meget fleksibelt og kan bl.a. håndtere regelsett for sentralbordfunksjon, ringegruppeorientering, IVR (Interactive Voice Respons), Call Center m.fl.

Microsoft® Outlook og IBM® Lotus Notes® er integrert og kan benyttes i anropsrutingen.

Med intelligent anropshåndtering basert på brukerens status, Microsoft® Outlook og/eller IBM® Lotus Notes®tas trenger man ikke aktivere og deaktivere viderekobling manuelt; SwyxServer vet når den enkelte telefonbruker er ledig eller ikke.

Regelsett kan også basere seg på dato, klokkelsett, ukedag.  Perioder som jul, påske, sommer o.l vil derved kunne bli en integrert del av rutingen.

  Graphical Script Editor (GSE) er et krasftufult verktøy som gjør det lett og intuitivt og speifisere komplekse sekvens av regler, aksjoner og handlinger for innkomne anrop. F.eks. er det her enkelt og oversiktlig å designe talestyrt anropsruting (Interactive Voice Respons, IVR) så anrop viderekobles til en ringegruppe, avdeling etc. Dette sikrer at anrop ikke mistes, men vil nå riktig mottaker.

 

 
Telefonbrukerens anropshåndtering

Den enkelte telefonbruker kan definere sine lokale regler og styre innkomne anrop etter disse.

 

Rule Wizard for anropsruting er et verktøhy som hjleper den enkelte telefonbruker og etablere sitt personlige sett med ruting regler.

F.eks. Har du ferie eller er borte på permisjon kan du lese inn en talemelding og la innringer høre denne før du viderekobler samtalen til ønsket sted (kollega, gruppe av kollegaer, sentralbord o.l)

Anropsruting:

  • Regelstyrt 
  • - Definer selskapets regler for håndtering av innkomne anrop 
  • Ringe grupper       
  • - Definer ringegrupper for mottak av anrop. Avdelinger, produktspeisalister, sentralbordgruppe m.fl. 
  •  Sentralbord     
  •   - Ønsker man et sentralbord eller en sentralbordgruppe
  •  IVR (Interactive Voice Respons)
  • - Skal  talestyrt anropsruting være reglen? 
  •  SwyxWare
  • - SwyxWare er løsningen.
 
 

Graphical Script Editor (GSE)

Profesjonell og intuitiv verktøy for definisjon av anropsruting.

Go to top