SuperOffice og  SwyxWare  

Swyx er integrert med SuperOffice.

CRM systemet starter ved telefonsamtalen.  Aktivitet for annrop inn og ut etableres på kundekortet ved samtalestart og opplysninger om samtalen kan i sann tid registreres på aktiviteten. Lydopptak av samtalen kan legges inn på kontaktkortet i SuperOffice noe som gir førstehånds kunnskap om samtalen og øker CRM systemets kvalitet.

Ring opp kunden ved å klikke i SuperOffice kontaktkortet

Oppslag i SuperOffice ved innkomne anrop

Aktivitet etableres på SuperOffice kontaktkort ved inn- og utgående samtaler

Registrer opplysninger om samtalen i sann tid

Lagre lydoptak av telefonsamtalen på SuperOffice kontaktkort

Last ned PDF

 

 

  

 

 

Visma og SwyxWare

Swyx er integrert med Visma.

Visma CRM har funksjoner for kobling mot telefoni (TAPI). SwyxWare er integrert med Visma CRM. Funksjonene i Visma CRM som er avhengig av telefoni, blir derved tilgjengelige.

 

Visma SuperOffice er integrert med SwyxWare.

 CRM systemet starter ved telefonsamtalen.  Aktivitet for annrop inn og ut etableres på kundekortet ved samtalestart og opplysninger om samtalen kan i sann tid registreres på aktiviteten. Lydopptak av samtalen kan legges inn på kontaktkortet i SuperOffice noe som gir førstehånds kunnskap om samtalen og øker CRM systemets kvalitet.

 Ring opp kunden ved å klikke i SuperOffice kontaktkortet

  Oppslag i SuperOffice ved innkomne anrop

  Aktivitet etableres på SuperOffice kontaktkort ved inn- og utgående samtaler

  Registrer opplysninger om samtalen i sann tid

  Lagre lydoptak av telefonsamtalen på SuperOffice kontaktkort

Last ned PDF

 

     

Mamut og SwyxWare

Swyx er integrert med Mamut.

Tilgjengelighet, fleksibilitet og ikke minst personlig service er viktige faktorer for bedrifter som vil hevde seg i en stadig hardere konkurranse.

Call Monitor er CTI (Computer Telephony Intergration) løsningen for alle brukere av Mamut Business Software.

En pop-up klient kommer opp idet det kommer inn en samtale og du kan velge om du vil slå den opp eller legge den i anropsloggen.

Last ned PDF

 

.

 

MS Dynamics og SwyxWare

Swyx er integrert med MS Dynamics. 

«CTI for MS-CRM integrasjon 4,0» tilbyr et fleksibetl og brukervennlig grensesnitt mellom hussentral (PBX) Swyx og Microsoft Dynamics CRM-applikasjonen, for å fremskynde bruker / operatørens tilgang til klienten / informasjon om selskap.

Innkommende anrop:
Automatisk oppslag    
og visning av informasjon om den som ringer  eller automatisk oppretting av en ny aktivitet knyttet til nummeret hvis sistnevnte mangler i MS-CRM.

Utgående samtaler:
Ring opp en korrespondent direkte gjennom Microsoft Dynamics CRM-grensesnittet, eller gjennom «CTI for MS-CRM integrasjon 4,0» søkefunksjonen.

Funksjoner:

Integrert søkemotor som gjør et avansert søk i Microsoft Dynamics CRM i henhold til navnet, telefonnumre, firma eller e-post adresse, beskrivelse, etc. ..

Parameter styring av Microsoft Dynamics CRM applikasjonen for presentasjon og av etableringen av handlinger (aktivitet, hendelse, søk nummer på en nettside hvis det ikke er i Microsoft Dynamics CRM) i henhold til innringers identitet.

Last ned PDF

     

WEB sider og SwyxWare

Swyx integrerer web-sider i kommunikasjonsbilde.

SwyxIt! Web extensions gir deg helt nye muligheter til å implementere rask og enkel serverbasert integrasjon med selskap-relevante applikasjoner fra alle leverandører.

Som sådan kan tale-relaterte hendelser defineres, slik at du kan dra nytte av enhver Web-basert tjeneste. Dette gjør det mulig for eksempel, å sende nummeret på innkommende anrop til et CRM eller ERP-programm, og herfra vise aktuell og historisk informasjon om innringer i SwyxIt!.

Enkel integrasjon av web-baserte tjenester, f.eks databaser, CRM, detaljhandel systemer og linking med telefonfunksjoner

SwyxIt! er derfor ditt kommunikasjonssenter. 

 

SDK

Swyx Developer Kit

 

SwyxWare SDK

Swyx Developer Kit.

SwyxWare inkluderer System Developer Kit som gjør det mulig for utviklere å integrere Swyx telefoni med bedriftens applikasjoner.

SDK finnes i 2 hovedversjoner; server SDK og klient SDK.


      

 

 

Go to top